Hvordan laver man en udviklingsplan?

At lave en udviklingsplan er en proces. Ved at diskutere visioner, idéer, værdier og ønsker, bliver det lokale fællesskab styrket og I bliver enige og bevidste om hvad I vil arbejde for i fællesskab. Det kræver åbenhed og positiv dialog, samt en tovholder eller styregruppe, der kan samle trådene.

Randers Kommune søger netop nu byer, som er interesserede i at får hjælp til at udarbejde en udviklingsplan.

Læs mere her

Ellers kan nedenstående model være en god skabelon for en proces.

At lave en udviklingsplan er en proces. Ved at diskutere visioner, idéer, værdier og ønsker, bliver det lokale fællesskab styrket og I bliver enige og bevidste om hvad I vil arbejde for i fællesskab. Det kræver åbenhed og positiv dialog, samt en tovholder eller styregruppe, der kan samle trådene.

Man nedsætter en styregruppe

Styregruppen har til opgave at samle, koordinere, inspirere og drive processen, som kan forløbe over nogen måneder, op til et måske et halvt år.

Udviklingsplanens elementer

Man laver stormøder

Man kan starte med enten et stormøde for ALLE borgere i lokalområdet, eller et koordineringsmøde blandt foreningsrepræsentanter og ildsjæle. På den måde kan styregruppen lave et program for første stormøde og få mere ud af det - bedre dialog og mere konstruktive idéer. 

Borgermøde

Man koordinerer og uddelegerer

Styregruppen samler informationerne fra mødet og kan herefter begynde at uddelegere arbejdet og skrive. De kan også indkalde til flere møder med særlige temaer, engagere forskellige borgergrupper osv. Jo flere aldersgrupper og forskellige interesser der er repræsenteret og kommer til orde, jo stærkere et værktøj bliver planen.

Der kan f.eks. samles fotografier, laves interview eller spørgeskemaer, arrangeres byvandringer, temamøder mv. Find inspiration, f.eks. i andre udviklingsplaner, som der bl.a. kan findes i link-oversigten på sidste side.

Man samler og præsenterer

Det styrker planen, hvis der er en klar rød tråd og sammenhæng helt fra vision til handleplan.

Jo bredere ejerskab og kendskab der er til planen, jo bedre. Planen kommer på LAG Randers´ hjemmeside og I kan sende linket til bl.a. ejendomsmæglere og andre, som kunne have interesse for den.

Præsentér planen til en byfest eller hold et stormøde, hvor alle kan fejre at I nu har beskrevet en fælles vision og har fået en udviklingsplan.