Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er et værktøj. Den giver et overblik over et lokalområdes eller en landsbys fælles vision. Den er jeres vision for, hvordan jeres lokalsamfund skal udvikle sig.

Med en udviklingsplan i hånden, står jeres lokalsamfund stærkere, når idéer og mål for konkrete projekter skal beskrives eller forklares og der skal udarbejdes ansøgninger til projekter. For at planen skal have vægt, er det helt afgørende at lokalsamfundet taler med en samlet stemme.

Udviklingsplanen kan også tjene som ”salgsmateriale” overfor investorer, fonde, puljer o.lign. og den vil være en guide, når der skal træffes beslutninger om fremtidig udvikling.

I bestemmer selv form og retning, udgangspunktet er jeres ønsker og ideer. Jeres engagement. Til gengæld skal visionen og ønskerne i udviklingsplanen netop være fælles – på tværs af foreninger, grupper og råd i netop jeres lokalområde.