Skal din landsby på film?

Randers Kommunes landdistriktsudvalg har bevilliget 50.000 kr. til at fortsætte produktionen af korte portrætfilm om landsbyerne i Randers Kommune. Har du en idé til en lille film om din landsby? Så læs videre.

Læs mere om ansøgningsproceduren og find manuskriptskabelonen (Word-dokument)

Randers Kommune rummer masser af hyggelige og virkelystne landsbyer. Landdistriktsudvalget ønsker at skabe fokus alt det gode ved landsbyerne gennem 10 små film, som skal fortælle om hver sin by. På udvalgsmødet d. 8. februar blev det besluttet at gøre det muligt for 10 landsbyer i kommunen at få produceret en reklamefilm, der fortæller den gode historie om lokalsamfundet til f.eks. potentielle tilflyttere. Det er meningen, at borgerforeninger, lokalråd, forsamlingshuse og andre interesserede i landsbyerne skal blive enige om et manuskript og finde lokale borgere, der vil repræsentere landsbyen i en 1-2-minutter lang promoveringsfilm.

”Vi har allerede afprøvet konceptet med at lave promoveringsfilm i landsbyerne. I løbet af 2016 har vi fået produceret 5 landsbyfilm, der alle har været finansieret af landdistriktsudvalgets midler. Arbejdsfordelingen har været, at kommunen har sørget for koordination og produktion i samarbejde med en lokal filmproducent. Filmene har været flittigt vist og delt på sociale medier, og landsbyerne er glade for dem. Nu vil vi gerne tilbyde endnu flere landsbyer samme mulighed for at vise deres landsby frem”, siger formand for landdistriktsudvalget, Lars Søgaard. 

Filmen herover er fra Tjærby, og de ti nye film vil blive lavet efter en lignende skabelon

Der øremærkes som udgangspunkt 5.000 kr. pr. landsbyfilm. Midlerne går til betaling af den lokale producent af filmen. Det betyder, at der uddeles midler til de landsbyer, der indsender de bedste manuskripter. Herefter udvælges de bedste manuskripter og medarbejdere fra kommunen går i dialog med landsbyerne om de praktiske forhold. Der er åbent for ansøgning fra onsdag d. 15. februar. De 10 landsbyer der kan få lavet en film vil blive udvalgt løbende, og filmene bliver lavet i løbet af forår/sommer 2017

Læs mere om ansøgningsproceduren og find manuskriptskabelonen (Word-dokument)

Om landdistriktsudvalget:

-        Udvalget er sat i verden for at styrke bosætning, erhverv og turisme i Randers Kommunes landdistrikt

-        Udvalget råder over landsbypuljen, hvorfra der løbende bevilliges midler til projekter i landdistriktet