Visionsdag for Naturpark Randers Fjord lørdag 5. november 2016

Naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord inviterer til en spændende dag, hvor vi samler stof til Naturparkplan.

Visionsdag for Naturpark Randers Fjord lørdag 5. november 2016

27. oktober 2016 - Oprettet af Mette Freja Hansen

Der sker allerede meget nyt omkring Randers Fjord. Blandt andet har vi i løbet af 2015 og 2016 anlagt 10 flotte hotspots med shelters, madpakkehuse, bådebroer og Fiskerensepladser.
Nu mangler vi at skrive en naturparkplan, så Randers Fjord fra foråret 2018 kan bære navnet Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Randers og Norddjurs Kommuner skriver planen, men før det kan ske, skal vi have dit bidrag. Det er dig, som lodsejer, aktiv i en forening, interesseorganisation eller som interesseret borger i fjordens natur, kulturhistorie og erhvervsmuligheder, som skal hjælpe os med at indkredse de 5 temaer, der bliver naturparkplanens kerne: natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme.

Visionsdagen afholdes lørdag d.5. november 2016 kl. 9.30 – 15.00

Tilmelding til visionsdag her:

Senest 2. november 2016


Venlig hilsen Formandskabet for Naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord Else Søjmark, Norddjurs Kommune og Lars
Søgaard, Randers Kommune