Vindmøllepenge til Dyrby

Dyrby Beboerforening har ansøgt Randers Kommunes Vindmølleråd og fået ca. 65.000 kroner, som nu skal anvendes på Pladsen i Dyrby, den lille landsbys samlingssted.

Beboerforeningens formand Flemming Jørgensen ved Pladsen i Dyrby, som har fået 65.000 kr. af Vindmøllerådet.

21. januar 2016 - Oprettet af Steven Holst

Beboerforeningen har gradvist udviklet på Pladsen i de mere end ti år, der er gået, siden 16 husstande i 2004 gik sammen om hver at indskyde 5.000 kroner til at opkøbe landsbyens forfaldne købmandsgård, rive den ned og skabe et fællesareal til glæde for hele landsbyen.

”Efter at vi havde fået ejendommen rykket ned, fik vi ved fælles hjælp grunden planeret, sået græs og etableret en fodboldbane med håndboldmål. Siden er der kommet gynger, bålplads og terrasse til, et klatretårn og senest et hegn, der forhindrer at bolden springer ud på vejen, når børnene spiller bold. De 65.000 vi nu får af Vindmøllerådet, skal anvendes til en overdækning af terrassen, så vejret ikke kommer i vejen for vores arrangementer, ” fortæller beboerforeningens formand Flemming Jørgensen.

Vindmøllerådet
Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi. 

Vindmøllerådet har sat en beløbsgrænse på 250.000 kr. pr. projekt. Det vægter positivt for ansøgninger, hvis projektet medfinansieres af andre partnere eller fonde, at projektet aktiverer og engagerer de lokale borgere, og at projektet er forankret i landdistrikterne og/eller i vindmøllernes område.

Alle foreninger og interessegrupper i Randers Kommune kan søge Vindmøllerådet.

Pladsen i Dyrby lever på alle måder op til vindmøllerådets positivliste. Den er et resultat af et stort lokalt engagement, som har fået tingene til at ske. Elrofonden og Bauhaus har givet støtte til henholdsvis hegn og klatretårn - og en kilometer øst for landsbyens samlingssted står seks store 2 Megawatt vindmøller og snurrer i horisonten.

Her kan du læse mere om vindmøllerådet.

Vindmøllepengene skal anvendes til en overdækning af terrassen, så aktiviteterne på pladsen ikke bliver så afhængige af vejret.

De seks vindmøller, der sidste år blev rejst og nu snurrer lystigt en kilometer øst for Dyrby, er store 2 MW møller.