Vagn og borgerforeningen

Da Vagn Liltorp i 1979 flyttede til Fårup, nyuddannet og netop ansat som lærer på skolen, lå det i kortene, at han skulle være ildsjæl. Allerede ved ansættelsessamtalen stod det klart, at skolenævnet gerne så hele pakken: En ung lærer som ved siden af jobbet både kunne spille fodbold, være træner og give en hånd med i lokalsamfundet.

Vagn Liltorp på Teglværksgrunden, hvor borgerforening og frivillige ved fælles indsats har fået skabt et rekreativt område.

22. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Vi har en lejlighed klar til jer i Storegade, og der et job til din kone i børnehaven…”

Midt i flytterodet bankede det på døren. "Husk der er træning i morgen aften..."

Vagn Liltorp er i dag formand for Borgerforeningen for Fårup og Omegn. En post han har varetaget i mange år og ad flere omgange.

”Borgerforeningen en slags paraplyorganisation. Det koordinerende led over bestyrelserne for idrætsforeningen, halbestyrelse og skolebestyrelsen. Vores vigtigste mission er landsbyens udvikling,”  fortæller Vagn Liltorp.

Udvikling og beskyttelse
Vi lavede i 2010 en udviklingsplan for Fårup. Det vil sige, det var både en udviklingsplan og en beskyttelsesplan. For trods tilflytning af nye, unge borgere og et blomstrende fritids- og foreningsliv har vi undervejs oplevet, at såvel skole som købmand har været truet.”

Borgerforeningens udviklingsplan havde til formål at gøre Fårup til et bedre sted at bo ved at forbedre de trafikale forhold. Dertil at opgradere området ved skolen og hallen, at etablere en bypark og at gøre Teglværksgrunden til et grønt og rekreativt område. Målene skulle nås ved frivillige indsatser fra borgerne i samarbejde med Randers Kommune. Og midlerne dertil blandt andet komme via diverse fonde.

”Vi er kommet langt mod målene. Der er etableret cykelsti mellem Nørbæk og Fårup, en ny fodgængerovergang på Bakkevænget og hastighedsdæmpende foranstaltning på Poppelvænget. En multibane er kommet til mellem hal og skole, og der er iværksat tilbygning til Purhushallen. En byggetomt er omdannet til bypark med legeplads, og området ved Teglværksgraven er blevet smukt og rekreativt.”

Planer for fremtiden
”Men det betyder ikke, at vi er færdige. Tværtimod,” fortsætter Vagn Liltorp:

”Lørdag den 8. oktober fra klokken 9-11 er Purhushallen derfor ramme om et inspirationsmøde. Vi ønsker at videreudvikle planen, så den ikke kun handler om Fårup, men om Fårup og omegn. Fokus er på udbygning af mulighederne for at nyde naturen via stisystemer. Det ene af emnerne, som vi ønsker input til den 8. oktober er ”Spor i naturen”, og hvordan vi sammen kan skabe endnu bedre muligheder for at komme ud og nyde den skønne natur i området.”

Blinde pletter
Det andet emne på inspirationsmødet vil være ”Udvikling og forskønnelse af området”. Overskriften rummer mulighed for at bringe mange emner i spil. Det er blandt andet et ønske fra bestyrelsen, at der bliver ”kigget med nye øjne” på området. F.eks. er bestyrelsen blevet opmærksom på, at når man har boet i lang tid i området, så opstår der ”blinde pletter”. Man ser simpelthen ikke, at noget forfalder - eller vælger måske ikke at se det?

”Vi ønsker derfor at få åbnet øjnene for behov for vedligeholdelse, fornyelse m.m. Efterfølgende vil det være bestyrelsens opgave at koordinere indsatser, søge midler m.m., men samtidig vil vi være dybt afhængige af frivillige, som vil deltage i konkrete arbejdsopgaver.”

Efter inspirationsmødet lørdag den 8. oktober kl. 9-11 vil bestyrelsen foretage opsamling, så der kan afvikles gruppemøder frem mod endnu et fællesmøde lørdag den 12. november fra kl. 9-11, hvor handleplanerne bliver konkretiseret.

Vagn Liltorp er i sommer gået på pension fra jobbet som leder af Randers Ungdomsskole. Så nu skulle der blive mere tid til fru Kirsten, børn og barnebarn, huset og haven på Pilevænget, til arbejdet for Fårup og omegn, og måske en plads i Sparekassen Kronjyllands repræsentantskab, som Vagn regner med at stille op til i efteråret.


I stationsbyen er en byggetomt forvandlet til bypark.