Status bredbånd

Mandag d. 9. maj kl. 12.00 udløb fristen for udbyderne der gerne ville byde på Randers Kommunes udbud af dels de kommunale WAN forbindelser og dels et ønske om bedre bredbånd til så mange som muligt at kommunens virksomheder og borgere.

10. maj 2016

Da klokken blev tolv var der indkommet to tilbud på opgaven, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Tilbuddene bliver nu vurderet og drøftet, hvorefter det forventes at der er truffet afgørelse om en fremtidig leverandør primo juni 2016.

Randers Kommune har arbejdet målrettet med den digitale infrastruktur gennem lang tid, da kommunen anser det som helt centralt i forhold til at både virksomheder og borgere kan få hverdagen til at fungere optimalt. Særligt udfordret er dem, der bor udenfor Randers By, og hvor det ikke umiddelbart er rentabelt for en udbyder at etablere højhastighedsbredbånd. Med kommunens udbud af de kommunale forbindelser, og ved at etablere flere kommunale forbindelser i de kommende år, har det været håbet, at leverandører kan se mulighederne i også at tilbyde borgere og virksomheder bedre bredbånd, når de alligevel skal ud til de kommunale adresser.

Det ser heldigvis ud til at være lykkes, og to udbydere har således givet tilbud på opgaven.

Du kan læse mere om udbuddet og kommunens arbejde med den digitale infrastruktur her