Randrusianske ildsjæle får markedsføringsfif fra nyt Vejleinitiativ

Hvordan kan man synliggøre randrusianske landsbyers positive kvaliteter og særegne styrker? På landdistriktskonferencen i Purhushallen, blev de lokale foreninger, ildsjæle og politikere inspireret af Vejle Kommunes arbejde med at profilere og fremhæve de mange positive sider ved landsbyerne i Vejle Kommune.

25. april 2017

I Vejle Kommune gør man en stor indsats for at sikre udvikling og bosætning i landsbyerne. Man har bl.a. faciliteret strategiske landsbyprogrammer og afdækket kvaliteter og særlige kendetegn hos de enkelte landsbyer for at sikre lokalt ejerskab og autenticitet.

”Vi har sørget for, at landsbyerne har haft rammerne for at udvikle egne programmer for udvikling. Det har sikret retning på det udviklingsmæssige arbejde i landsbyerne. Det betyder også, at flere af landsbyerne nu efterspørger hjælp til at eksekvere deres udviklede strategier – det har virkelig sat skub i en udvikling”, siger indlægsholder Niels Clemmensen (V), der er formand for udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati i Vejle Kommune.

Den ambitiøse indsats over for landsbyerne har bidraget til, at Vejle ikke længere er fraflytningskommune, men nu i stedet er inde i en positiv befolkningsudvikling. Ifølge Niels Clemmensen er det bl.a. et resultat af de initiativer, der er sat i søen for at styrke det lokale ejerskab over landsbyudvikling:

”Vi opfatter vores lokale ildsjæle som værende enten bevarings- eller forandringsagenter for landsbyerne. Det er vigtigt at forstå, at der både er brug for ene og den anden slags for at sikre en stærk landsby. Bevaringsagenter er dem, der sørger for, at landsbyerne bibeholder og viderefører gode og identitetsskabende initiativer, mens forandringsagenterne sikrer, at der laves nye projekter, som hele tiden skubber udviklingen i landsbyen fremad. Det, kombineret med et fokus på forbedring af boligmasse og nye, moderne boligmuligheder, har bidraget til den positive udvikling som vi er inde i som kommune”.

Udover et markant fokus på at understøtte de lokale ildsjæle, så gør Vejle Kommune også en særlig indsats på fødevareområdet:

”Vi har fra kommunens side skubbet på for erhvervsudvikling på bl.a. fødevareområdet ved at forsøge at koble lokale fødevareproducenter sammen med lokale kokke og restauranter. Det har vi haft stor succes med”, slutter Niels Clemmensen.

Yderligere information:

Hertil kommer følgende markedsføringsinitiativer som har til formål at styrke synlighed og formidle den unikke karakter af den enkelte landsby i Vejle Kommune: https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/landsbyer-oejenhoejde-landsbyprofilering

https://www.livogland.dk/files/projekter/net_samlet_-_lokal_dna_-_faktablade_landsbyer.pdf