Bredbånds-koordinator ansat til at styrke udbredelsen af højhastigheds-bredbånd

Når der i løbet af 2017 ruller højhastighedsbredbånd i Randers kommune er det et mål at flest mulige borgere i landdistrikterne får mulighed for at være med på ordningen. Med midler fra Landdistriktspuljen og erhvervspuljen er der derfor blevet ansat en bredbåndskoordinator pr. dags dato. Koordinatoren skal være med til at sikre, at mulighederne for at få godt internet i landdistrikterne bliver udnyttet bedst muligt i en periode, hvor der intensivt udrulles bredbånd i kommunen. Det sker i Randers i 2017.

23. marts 2017

Randers Kommune har pr. dags dato ansat Søren Brøndum Christensen i stillingen som bredbåndskoordinator, og det bliver dermed Sørens opgave at koordinere indsatsen mellem borgerne, leverandørerne og kommunen. Bredbåndskoordinatoren skal informere om, hvad man kan gøre for at komme i betragtning til regeringens bredbåndspulje, der åbnes op for inden længe. Derudover skal han arbejde på, at så mange husstande som muligt kommer med i indsatsen.

Søren er både uddannet sociolog og udlært tømrer, og kommer med erfaring fra en stilling som udviklingskonsulent hos Erhverv og Udvikling, Randers Kommune. Han er desuden godt bekendt med det lokale liv i kommunen eftersom han er opvokset i Enslev og nu bosat i Langå.

Udrulning af højhastighedsbredbånd er et særligt indsatsområde, fordi det er afgørende for virksomheder at kunne bruge de nyeste teknologier til produktion, markedsføring o.lign, og det er væsentligt for at kunne tiltrække bosættere og servicere turister. Kommunen har tidligere kortlagt udbredelsen af højhastighedsbredband og konklusionen var, at landdistriktsområderne i Randers var særligt udfordret på højhastighedsbredbånd.

Stillingen er af et års varighed, og både borgere, virksomheder og leverandører kan allerede nu kontakte Søren på nedenstående kontaktinfo. I den nærmeste fremtid vil der desuden komme en ny hjemmeside dedikeret til udbredelsen af højhastighedsbredbånd i Randers Kommune.

 

sbc@randers.dk

89 15 11 51 -  +45 21 68 60 35