Mangler I et par blomsterkummer til at forskønne byen?

I har som landsby mulighed for, at søge om at få en blomsterkumme til jeres torv eller samlingssted.

25. april 2017

Faktisk findes der to muligheder, da der både er kummer og krukker.

Blomsterkummer

Randers Kommunes Nytteaktiveringsprojekt laver i 2017 blomsterkummer til landsbyer i kommunen.

Har I lyst til at få en kumme til forskønnelse af jeres by så kontakt Nytteaktivering på NAP@gmail.com

I bedes på et kort præcisere, hvor kummen skal stå. Kummerne måler 120x80cm og er træbehandlede brune.

Kummerne vil blive fordelt ud fra efterspørgsel og muligheder for placering.

Blomsterkrukker

Har I som landsby lyst til selv at tilplante og passe et par krukker, så har Randers Kommunes affaldskontor sponsoreret ti kummer af genbrugsplast.

Kummerne gives til fem landsbyer. Krukkerne er grå og har en højde på 40 cm og en diameter på 50 cm.

Kontakt Landdistriktsservice på landdistriktsservice@randers.dk