Mangler du penge til et projekt i en landsby eller på landet?

Så tag med på kursus i projektudvikling for frivillige i landdistrikterne i Randers og Favrskov Kommuner.

13. februar 2017

På to kursusdage klæder vi dig på til at udvikle dit projekt og søge penge fra fonde og puljer. Kurset er for frivillige fra landdistrikterne i Randers og Favrskov Kommuner. 

Kursets formål

 • At give frivillige sparring på udvikling af et konkret projekt og styrke mulighederne for at få tilskud fra puljer og fonde.
 • At danne grundlag for, at de frivillige får et netværk, hvor de kan sparre med hinanden om ansøgninger og projekter.

 

Mål for kurset

Det er kursets overordnede mål at give deltagerne konkrete redskaber og værktøjer til projektudvikling og arbejdet med ansøgninger.

Målet er, at deltagerne:

 • Bliver bedre til at ”sætte det gode hold” i lokalt forankret projektarbejde
 • Kommer videre med projekterne før, under og efter kursusforløbet -
 • Får styrket deres netværk
   

Forventninger og krav til deltagerne

Som deltager må du forvente i alt ca. 8 timers forberedelse før kurset og i tiden mellem de to kursusdage.

Vi forventer, at du deltager aktivt og bruger tid på forberedelse. Når du har tilmeldt dig, sender vi dig en projektidé-skabelon, som du skal udfylde og returnere til os efterfølgende.

Der kan maksimalt deltage to frivillige fra hvert projekt, og I skal sammen kun udfylde én skabelon. Vi kontakter jer, hvis vi har spørgsmål til skabelonen og/eller relevansen for jeres deltagelse i kurset. Der er plads til 25 personer fra hver kommune.

Kursusprogrammet og dele af indholdet kan blive tilpasset efter tilmeldingen og efter behov.

Kursets form og indhold

Kurset har karakter af workshops (2 x 4 timer), hvor der veksles mellem oplæg, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Kursusforløbet afvikles over to hverdagsaftener - én i Favrskov Kommune og én i Randers Kommune. Som deltager er du forpligtet til at deltage begge gange.

Aften 1: ”Den gode projektbeskrivelse og det gode hold

Mandag 3. april, kl.16.30-21 (kl.18-18.30 let aftensmad), Kulturhuset InSide Dalvej 1, 8450 Hammel, mødelokale 5

 • Den gode projektbeskrivelse
  • Gruppearbejde med projekt, idé, m.m.
 • At sætte det gode hold
  • Gruppearbejde organisering m.m.            
 • Hjemmeopgave til næste kursusdag

 Aften 2: ”Styr på støttemuligheder og krav til økonomien

Onsdag 3.maj, kl.16.30-21 (kl.18-18.30 let aftensmad), Laksetorvet 1, 8900 Randers C, lokale D. 2.58

 • Velkomst, kursusprogram og opsamling fra sidst
  • Feedback på hjemmeopgave
 • Økonomi – hvad er vigtigt?
 • Afrunding og evaluering

 

Tilmelding

Tilmeld dig på mail senest 17. marts til én af de tre kontaktpersoner:

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Randers Kommune og LAG Randers-Favrskov. Et lignende kursustilbud bliver udbudt for frivillige fra andre områder på et senere tidspunkt.