Langt hjemmefra

Til lørdagens landdistriktskonference var de fleste af de 125 deltagere bosat i Randers Kommune. Men selvom der var gæster fra både Viborg- og Favrskov Kommuner, må dagens fjerneste gæst alligevel være Frank Lundstrøm, der normalt er bosiddende på Sydlangeland i byen Ristinge ved det sydfynske øhav.

25. april 2017

Frank så programmet for dagens landdistriktskonference ved årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd, og det vakte hans interesse. Han stiller selv op til kommunevalget på Langeland, og havde et ønske om at få inspiration til, hvordan man kan arbejde med landsbyudvikling og bosætning på landet. "Selvom der er stor afstand mellem Langeland og Fårup er afstanden alligevel lille, for udfordringerne er jo de samme begge steder”, forklarer Frank.

Han er meget enig med byrådet i Randers Kommune om at ”hjælp til selvhjælp” er et godt og vigtig princip, når man skal snakke om, hvordan man tackler udfordringer i landdistriktet. Borgerne har selv et ansvar for at løfte deres lokalområde. Men kommunen skal støtte op om indsatsen.

Frank vil gerne selv arbejde med, hvordan man markedsfører Langeland bedre, og han genkender mange af pointerne fra dagens oplæg fra Cold Hawaii. Langeland har som Cold Hawaii også formået at skabe en masse branding og positiv opmærksomhed med deres Langelandsfestival, som efterhånden tiltrækker tusindvis af festivalgæster hvert år.

Fire timer i selskab med landdistriktet i Randers Kommune er ved at være ved enden, og Frank pakker sine noter sammen for atter at sætte sig bag rattet og køre tilbage til Sydlangeland. "At rejse er at leve - for at leve så må man rejse og bevæge sig for at hente inspiration", siger Frank grinende og konstaterer, at han når dagen er omme, vil have kørt næsten 600 kilometer.