Landdistriktsudvalget hørte om udvikling i Havndal

Landdistriktsudvalget besøgte på udvalgsmødet d. 24. august 2016 Havndal, hvor Berit Villadsen, Henrik Christiansen og Mette Dyhr fra Egnsudvikling Ommersyssel præsenterede udvalget for tanker, ideer og ønsker for Havndal og omegn.

23. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

De tre ildsjæle berettede indledningsvis om den store effekt de havde haft af at få lavet en udviklingsplan. Udviklingsplanen blev udarbejdet med proceshjælp fra Randers Kommune i 2013, og planens overordnede mål har været at skabe 100 arbejdspladser og 100 flere skolebørn. Processen blev gennemført med en omfattende borgerinddragelsesproces med involvering af børn og virksomheder. Det viste sig efterfølgende at være en god ide. Mange af initiativerne i planen understøtter netop børnenes rammevilkår i lokalområdet, og de lokale virksomheder har været meget villige til at hjælpe med at få projekterne realiseret.

Konkret er man i Egnsudvikling Ommersyssel allerede lykkedes med at etablere et madpakkehus, og man har anskaffet en multibane og en svævebane, som man er er ved at finde placering til. På ønskelisten står stadig at få etableret en informationsskærm i byen, anlæggelse af en kunstgræsbane og man er i proces med at få etableret en legeplads i Udbyneder.

På en større skala går man i overvejelser om at etablere et egentligt sundhedshus i området. Her ønsker man at skabe et samlingssted for folk, hvor man eksempelvis kan have kontorfællesskab og samle områdets læger, kiropraktikere, tandlæger m.m. under samme tag.

At det er et aktivt lokalområde, hvor man er vant til at ”tage skeen i egen hånd”, er der ingen tvivl om. For nogle år siden var der for meget overskudskapacitet i Havndal hallen. Derfor nedsatte man et eventudvalg, der skulle finde aktiviteter, der kan ligges i hallen. Mette Dyhr er medlem af eventudvalget og kunne fortælle Landdistriktsudvalget, at man er lykkedes med at tiltrække en række aktiviteter til hallen. Og den var god nok - mens Landdistriktsudvalget afviklede mødet i hallens mødelokale, var det til lyden af en fornøjelig børnefødselsdag, der blev afholdt i selve hallen.

I foreningen er man også lykkes med at arrangere et stort loppemarked. Men den største event man har stablet på benene, er den årlige bierfest. Til eventen sidste år havde man mere end 600 mennesker som gæster. Arrangementet startede midt på dagen, og hele overskuddet gik til Lyshøj Mølle, som man også ligger en del kræfter i at få restaureret. På tegnebrættet ligger flere fælles arrangementer såsom halbal, LAN-party osv.

Hvis du har lyst til at se mere om Egnsudvikling Ommersyssel, deres udviklingsplan for Havndal eller deres mange aktiviteter, kan du besøge deres hjemmeside her: 

http://www.egnsudvikling.dk