Landdistriktsudvalget på besøg i Hald

Landdistriktsudvalget besøgte på udvalgets møde den 24. maj landsbyen Hald, hvor repræsentanter fra lokalrådet orienterede udvalget omkring drømme og ambitioner for udviklingen af Hald-området.

23. juni 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Man har i Hald etableret et lokalråd med repræsentanter fra de lokale foreninger. Endvidere nedsætter man på tværs af foreningerne en række arbejdsgrupper, der arbejder med bestemte temaer. En arbejdsgruppe arbejder med byens hjemmeside, an anden arbejdsgruppe arbejder med byforskønnelse osv.

Man har allerede i området etableret en bysti, der er ca. 3 km. lang og man er ved at lave skulpturer på ”Tingstedet”.

På arbejdsbordet ligger lige nu en plan om at overtage et areal ved Hald Bakker efter spejderne. Her vil man gerne kunne lave et attraktivt byrum, som byens borgere vil bruge. Man vil også gerne lave en legeplads, da den gamle skolelegeplads er lukket. Dette efterlyses af de unge tilflyttere i Hald.

I Hald er man vant til at smøge ærmerne op, når ting skal lykkes. Det lokale forsamlingshus anvendes eksempelvis, når der er fællesspisning i landsbyen. Man synes dog taget trænger til en renovering, og derfor har man samlet ca. 28.000 kr. ind via en husstandsindsamling.

Landsbyens repræsentanter kvitterede landdistriktsudvalget for at have fået midler til en fornyelse af deres udviklingsplaner. Dette er de i proces med og en af satsningerne bliver en "bord-parade" med fugleskulpturer, og ligesom man også gerne vil lave et kulturprojekt med et "bog-bytte-skab". I den forbindelse opfordrede de Randers Kommune til at genindsætte bogbussen, der tidligere kom regelmæssigt til Hald. I Hald har man også de "Hald-grønne-mænd", der passer arealer, som kommunen ikke lige passer.

Temaerne for udviklingsplanen er børn og unge, fællesarealer og fællesskab i landsbyen.