Landdistriktsudvalget besøgte Råsted

Landdistriktsudvalgets møde den 8. februar 2017 var forlagt til Forsamlingshuset i Råsted, hvor udvalget mødte repræsentanter fra landsbyen.

21. februar 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Af erhvervschef Dennis Jensen

Forsamlingshuset fremstår velholdt og moderne på trods af, at huset er fra 1898. Daglig bestyrer Anni Torndahl kunne fortælle, at det bl.a. skyldes, at man med hjælp fra Vindmøllerådet og Randers Kommunes Landsbypulje har fået midler til at renovere forsamlingshuset. Den høje standard er en vigtig årsag til at huset anvendes meget og ofte lejes ud.  

Formanden for Råsted Forsamlingshus Bruno Thomsen kunne i øvrigt berette om en landsby, der er inde i en god udvikling. Byen har mange tilflytterfamilier og man gør sig umage med at lave sociale arrangementer i forsamlingshuset. Det er tit en balancegang for foreningerne kan ikke tåle for mange arrangementer, der giver underskud, men omvendt er det vigtigt, at nye lokale naboer hurtigt får følt sig godt tilrette. På grund af den megen tilflytning er byen nu ved at udvide med 14 nye byggegrunde.

I Råsted laver en gruppe borgere et husstandsomdelt blad "Råsted Nyt", der udkommer fire gange om året. Bladet bliver godt modtaget, og bladet indeholder altid beskrivelser af kommende arrangementer.

Herefter orienterede Bent Skaaning, der er lokal formand for krolf-klubben, om den relativt nye klub. De bruger en 12-hullers bane ved fodboldbanen og de er nu 22 medlemmer. Der spilles hver tirsdag kl. 13 og torsdag kl. 19. Bent havde et stort ønske til Byrådet i Randers Kommune: et lysanlæg til boldbanen samt et nyt klubhus, da det nuværende ved boldbanen er meget nedslidt.

Afslutningsvis orienterede Jan, der er formand for det lokale vandværk, om den rejse, vandværker havde været igennem. Vandværket var oprindeligt etableret i 1955, men blev slået sammen med et andet vandværk i 1993. Derfor har man nu to boringer. Vandkvaliteten er fin og der udvindes ca. 600 m3 om ugen svarende til 31.000 m3 om året. I 2018 går de over til digitale vandure i hele byen. Det forventes at komme til at koste 300.000 kr. Vandværket vil lave et par events i 2017, hvor de vil invitere på brød og pølser. 

Landdistriktudvalget er efter dagens møde ikke i tvivl om, at Råsted er en landsby i en rigtig god udvikling.