Landdistriktsudvalg besøgte Landsbyklynge Kronjylland

Randers Kommunes landdistriktsudvalg besøgte på sit møde den 20. januar Heidis Kro i Harridslev og afholdt indledningsvis et møde med repræsentanter fra Landsbyklynge Kronjylland.

Arkivbillede fra borgermøde i Harridslev

17. februar 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Landsbyklyngen Kronjylland har fået 35.000 kroner gennem projektet Gentænk Landsbyen til at drive processen med at etablere en landsbyklynge. Man er stadig i en opstartsfase, selvom borgere fra Mellerup og Harridslev længe har leget med tanken om at skabe et mere formaliseret samarbejde mellem områdets landsbyer. Hele processen forventes at involvere 11-12 landsbyer i Randers Kommune.

I november 2015 inviterede initiativtagerne repræsentanter fra foreninger i alle landsbyer i Korshøjskolens område til et informationsmøde, og 19. januar afholdt man yderligere et møde med repræsentanter fra de interesserede landsbyer.

Imellem de to møder har landsbyerne skullet afklare internt, om de ønsker at være med i et samarbejde fremadrettet. Processen er altså godt i gang, og styregruppen forventer, at det næste år skal bruges på at tage en grundig dialog mellem alle de involverede landsbyer. Det er vigtigt, at alle har et medejerskab for processen.

På mødet blev der drøftet forskellige muligheder for, hvordan Randers Kommune kan understøtte klyngeinitiativet. Man efterlyste særligt hjælp til at eksponere initiativet i forhold til borgere og foreninger inden for klyngens geografiske område. Landdistriktsudvalget lovede at man fra kommunens side vil hjælpe med at informere om initiativet – bl.a. via landdistriktsnyhedsbrevet.

Landsbyklynge Kronjylland kommer også til at netværke med seks andre landsbyklynger i Region Midtjylland. Formålet er at dele erfaringer med andre regionale klyngeinitiativer.

Læs mere om klyngesamarbejdet

Link til Gentænk Landsbyen