Det bobler af liv i Randers kommunes landsbyer

På konferencen fortalte tre forskellige lokale landsbyer om den succes de havde haft med at lave projekter og aktiviteter.

Vagn Liltorp fra Fårup fortæller om deres arbejde med byens udviklingsplan.

20. april 2016

Byfornyelse i Langå

Indledningsvis fortalte Kirsten Haslund og Dorthe Tapomayi Nielsen fra Langå om det store projekt "Langå i Udvikling". Projektet har løbet i snart halvandet år, og er i gang med, bl.a. med midler fra statens byfornyelsesmidler at renovere Langå centrum. Projektet er ført ud i livet i tæt samarbejde med Randers Kommune. Projektet arbejder videre med andre dele af Langå midtby, og arbejder lige nu med udviklingen af en bypark. Når alle de nuværende og planlagte delprojekter er færdige, har Langå moderniseret sin midtby for i omegnen af 20 mio. kr.

Du kan besøge Langås hjemmeside her

Vibeke Plauborg fra Udbyhøj fortalte om det spændende arbejde, der foregår i Udbyhøj og Sødring, der er tæt knyttede. Man havde tidligere en række lokale fester som havnefest, sommerfest og andet. Men man blev enige om, at man ville prøve at samle initiativerne, for at man ikke udvandede hinandens arrangementer. Man startede i 2011 med at lave et "Dyk og pløk" arrangement, der blev en stor succes. Arrangementet blev arrangeret i fællesskab mellem flere foreninger. Det gav blod på tanden, og i dag er deres Randers Fjord Festival en tradition, der trækker mange gæster. Deres motto er "Sammen kan vi, sammen er vi stærke og sammen gør vi en forskel".

Du kan besøge festivalens hjemmeside her

Vagn Liltorp fra Fårup præsenterede Fårups udviklingsplan, hvor man har identificeret fire temaer, som man ønsker at arbejde med. Det drejer sig bl.a. om trafik og cykelstier samt  etablering af et rekreativt område med en sø. Etablering af det rekreative område har taget god fart, og i dag udnyttes teglværkssøen som et aktiv, der understøttes af etablering af stier.

Du kan læse Fårups udviklingsplan her