De frivillige ildsjæle diskuterede projektidéer og samarbejdsmuligheder

Det er vigtigt, at landsbyerne samarbejder på tværs for at øge tilflytning, bosætning og udvikling. Derfor blev de 90 deltagere, til den årlige landdistriktskonference i Havndal, delt op i 3 grupper med hver sit fokusområde.

Deltagerne kunne arbejde med byforskønnelse, fællesskaber eller udviklingsplaner.

20. april 2016

Fælles for de tre fokusområder var ønsket om øget kendskab mellem landsbyerne, udvikling af projektidéer og samarbejdsflader samt videndeling om, hvordan landsbyernes udviklingsplaner bedst implementeres i praksis.

Den første gruppe havde til formål at diskutere byfornyelse og byforskønnelse. Her var omdrejningspunktet idéudvikling og sparring om projekter, der har til formål at udvikle konkrete initiativer, der kan tilføre herlighedsværdi i landsbyerne.

Den anden gruppe diskuterede potentialerne i øget naboskab og fællesskab i landsbyerne. Her blev der talt meget om vigtigheden af hjælpsomhed og åbenhed i hverdagen. Der blev udviklet idéer til, hvordan tilflyttere til landsbyerne kan føle sig taget endnu bedre i mod, og hvordan de gode historier på tværs af landsbyerne kan bidrage til at tiltrække nye tilflyttere. 

Den tredje gruppe havde valgt at udveksle erfaringer omkring implementeringen af de lokale udviklingsplaner. Mange af de lokale udviklingsplaner blev udviklet af landsbyerne tilbage i 2012-2013 med det formål at give udviklingsarbejdet struktur, retning og lokalt ejerskab. En stor del af gruppens snak gik på, hvordan man kommer videre, når første udviklingsplanen er udarbejdet og således får aktiveret de rette personer og kompetencer i eksekveringer af planerne.