Cold Hawaii inspirerer landsbyer i Randers Kommune

På Randers Kommunes årlige landdistriktskonference i Purhus Hallen i Fårup kunne Rasmus Johnsen fra Cold Hawaii berette om, hvordan en udkantsegn omkring Klit Møller med en målrettet indsats har formået at positionere sig selv som den nordiske udgave af surfer-paradiset Hawaii.

25. april 2017

Klitmøller var i mange år et attraktivt mål for surfere, der værdsætter forholdene ved en jyske vestkyst, hvor Vesterhavet bølger og vestenvindens susen skaber gode bølger de fleste af årets dage.

Udfordringen var dog, at surferne ikke rigtigt bidrog med noget i lokalsamfundet. Surferne boede i deres egne biler, når de gæstede egnen og sparede på pengene ved at lave mad over bål. Det lokale fisker- og havnemiljø så derfor ikke med stor begejstring på de gæstende surfere.

I 2004 ønskede Hanstholm Havn at etablere en ny mole, der ville ligge beslag på et af de bedste surfing områder i lokalområdet. Surferne kontaktede derfor Thisted kommune, og tilbød at samarbejde om at finde en løsning, hvor den nye mole kunne etableres og surfernes foretrukne strande stadig kunne anvendes.

Resultatet blev projektet Cold Hawaii. Projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem surferne og de lokale fiskere og beboere, og det anstrengte forhold blev efterhånden erstattet af gensidig respekt og en erkendelse af at området kunne udvikles til glæde og gavn for alle parter.

Cold Hawaii skulle fungere som løftestang for hele området. For det første ønskede man at Thisted HF & VUC skulle lave en gymnasial uddannelse som kunne tilbyde surfing på højt niveau. Dernæst skulle surferforholdene anvendes målrettet i markedsføringen, der skulle tiltrække flere bosættere. Samtidig skulle der etableres en infrastruktur der understøttede surfing. Derfor har man nu lavet beton-stier, der tillader surfere, turister m.m. at komme noget nemmere til og fra stranden.

Endeligt ønskede man at lave en årlig event, der markerer området som et surfing-spot med internationalt potentiale. Man er derfor blevet rammen om et tilbagevendende World Cup, hvad der dog kræver, at man får samlet 2,1 mio. kr. ind årligt som medfinansiering. 

Alt i alt har satsningen Cold Hawaii medført en befolkningstilvækst på 7 %, på trods af at indbyggertallet er dalende i store dele af det nordvestjyske område. Som en ekstra appelsin i turbanen fik man sangeren Simon Kvamm med familie til at bosætte sig i området. Det har været med til at give eksponering.

Cold Hawaii havde en række råd med til landsbyerne i Randers Kommune. Hovedbudskabet er, at alle landsbyer har noget unikt og værdifuldt, og hvis man formår at finde det autentiske, udvikle det og markedsføre det, kan det have potentialet til at være løftestang for hele landsbyen.