Bedre bredbånd i Randers Kommune

Randers Kommune er ved at udarbejde et intelligent udbud af de kommunale bredbåndsforbindelser til de kommunale institutioner. Det betyder, at man vil stille krav til en fremtidig leverandør af bredbånd om hastigheder og udrulning. Med et intelligent udbud ønsker Randers Kommune at bruge indkøbet af de kommunale forbindelser som løftestang for at virksomheder og også borgere får bedre forbindelser.

04. februar 2016

Der er mange gode grunde til at styrke den digitale infrastruktur for både virksomheder og borgere.

  1. Vores velfærdssamfund kommer i stadig større grad til at bygge på digitale løsninger som telemedicin og selvbetjeningsløsninger på nettet. 
  2. God mobildækning og bredbåndsforbindelse anses for et meget vigtigt parameter ift. bosætning udenfor de største byer. 
  3. Undersøgelser viser, at gode bredbåndsforbindelser skaber bedre produktivitet og flere arbejdspladser i virksomhederne.

Samtidig har en kortlægning vist, at mange borgere og virksomheder i Randers kommune må leve med langsomme bredbåndsforbindelser. Derfor inviterer Randers Kommune nu kommunens virksomheder med i projekt "Bedre bredbånd" i Randers Kommune.

Alle med et CVR nr og en adresse udenfor Randers by kan deltage. Ved at invitere de lokale virksomheder med og pulje erhvervsforbindelser med de kommunale forbindelser er det målet at opnå en større kritisk masse, der gør det mere interessant for en udbyder af faste bredbåndsforbindelser at etablere bredbånd i hele Randers Kommune. Også i de tyndere befolkede områder hvor der ofte er længere mellem husstandene.

Forhåbentlig vil det aflede, at en udbyder, der alligevel skal ud til et antal virksomheder og kommunale adresser i kommunens yderste egne, tilbyder bredbåndsforbindelser til borgerne i lokalområdet også. Randers Kommune har desværre ikke mulighed for at grave fiber til alle kommunens husstande.

Er du interesseret?

Bor du i et af de områder som har langsomt bredbånd og ønsker du en bedre forbindelser er der flere ting du kan gøre, både hvis du selv har et CVR nr og hvis du ikke har.

Jeg har et CVR nr

Har du en virksomhed med CVR nr, kan du udfylde en hensigtserklæring, hvorved du siger ja til at modtage et tilbud på en bredbåndsforbindelse fra den udbyder, der vinder udbuddet, som bliver gennemført i foråret 2016.

Forud for udbuddet i 2016 modtager du yderligere informationer og har mulighed for at bekræfte, at det stadig har interesse.

Du finder formularen ved at klikke her

Jeg har ikke et CVR nr

Har du ikke selv et CVR nr kan du i første omgang gøre dine naboer og lokalområdet opmærksom på, at lokale virksomheder med et CVR nr, kan være med til at gøre det mere attraktivt for en udbyder at tilbyde bedre bredbånd til hele området.

Du kan orientere dig om processen på hjemmesiden landsbyer.randers.dk og du kan følge med i nyhedsbrevet for landdistrikter som du tilmelder dig her.

Når udbuddet er gennemført og en udbyder er valgt, kan det være en god idé at kontakte udbyderen og tage en snak om hvad udsigterne er for netop jeres område, og hvad I hver især kan tilbyde hinanden.

Det er hensigten at områderne i kommunen prioriteres, så i kan få en fornemmelse af hvornår de kommunale adresser og virksomheder i jeres område forventes at blive forsynet med hurtigere bredbånd.

Værd at vide om udbuddet - for virksomheder

Randers Kommune forventer at stille krav til en udbyder om en max. pris for tilslutning, evt. max. tilslutningsprocent i forskellige områder, at det tilbudte produkt ligner udbyderens øvrige tilbud, min. hastighed og en tidsplan for udrulningen.

Randers Kommune har lige nu 250 faste forbindelser plus et antal hjemmearbejdspladser. Derudover arbejder kommunen selv for at booste antallet af kommunale forbindelser for at øge den kritiske masse og spredningen af forbindelser og hele kommunens areal.

Ønsker du at modtage spørgeskemaet i papirform eller har du spørgsmål, kan du kontakte Line Marie Sørensen på 8915 1545 eller på mail lms@randers.dk.