Arbejdspladser, Turisme og gode levevilkår er pejlemærker for LAG Randers Favrskov

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov er kommet godt i gang med uddeling af midler og der er givet tilsagn til en række gode projekter i 2015. Alle LAG midler for 2015 uddelt, mens resterende midler i de kommunale LAG-puljer er overført til 2016.

06. november 2015

Der er bevilliget tilskud til 12 projekter med en samlet projektsum på 7.007.874 kr., heraf finansieres 1.656.827 kr. af LAG Randers-Favrskovs pulje. Flere af projekterne har også fået bevilliget tilskud fra de kommunale LAG puljer, i alt 1,1 mio. kr. Resterende midler er sammensat af frivilligt arbejde, egen finansiering og andre fonde/puljer. Der er bevilliget fem projekter i Favrskov Kommune og syv i Randers Kommune.

Jobskabende projekter

Tre af projekterne har en direkte jobskabende effekt (Dansk Frugtvin til verden, Kursus og overnatningsfaciliteter i Skógum, Industrikøkken hos Fru Hansens), et projekt er både forening og jobskabende (Ådalen Retræte). I alt skabes der 7-11 job. Projekter som ”Ådalen Retræte”, ”Trækstien ved Ulstrup” og ”Nye rekreative faciliteter ved Fussing Sø” vil tiltrække nye besøgende og turister til vores område.

Projekter i Randers Kommune 2015

Dansk Frugtvin til Verden ved Cold Hand Winery. LAG projektet er fokuseret på støtte til nyt produktionsudstyr og inventar i vineriet.

Aktivitetsplads i Hørning  ved Hørning Gymnastik Forening. Ved Hørninghus og byens idrætsfaciliteter etableres en aktivitetsplads med bl.a. et Multifunktionshus, Legeplads, Udendørs fitness og parkour.

Kursus og overnatningsfaciliteter i Skógum. En eksisterende mikro virksomhed, med omdrejningspunkt i ”Nordisk Garn” udvikles og flytter til nye lokaler .

Nye rekreative faciliteter ved Fussing Sø ved Naturstyrelsen og foreningen ”De Søfriske Fusser”. De nedslidte badefaciliteter ved Fussing Sø opgraderes.

Landsbyen i naturen-Naturen i landsbyen ved Øster Velling Forsamlingshus. En landsby finder ny energi i at stå sammen om nye faciliteter, og undervejs opgraderes et utidssvarende forsamlingshus.

Ådalen Retræte. Køkkenfaciliteterne opgraderes så det fortsat er muligt at opretholde funktionen som retræte sted, hvor fortæring er en vigtig del.

Fru Hansens. Der er etableret en ny gårdbutik, og i den forbindelse er der søgt om tilskud til indretning af et industrikøkken så der kan sælges mad fra stedet, og små producenter kan få certificeret deres produktion ift. lokalerne.

Ansøgningsfrister til LAG Randers-Favrskov 2016

1. februar, 20. april og 14. september.

Det tager tid at udvikle gode projekter. Kontakt allerede nu koordinator Mette Risager på 60795313 mr@lagranders-favrskov.dk for råd og sparring.