Landsbyer

Åbne vidder med udsigt over Gudenådalen og Randers Fjord. Bløde bakker med opdyrkede marker - lys, luft, natur og landsbyer med en rig kulturhistorie. Sådan er landdistrikterne omkring Randers. Landsbyerne ligger jævnt spredt og der er mange - omkring 90 - alle med hver deres særlige placering, historie og befolkning.

Åbne vidder med udsigt over Gudenådalen og Randers Fjord. Bløde bakker med opdyrkede marker - lys, luft, natur og landsbyer med en rig kulturhistorie. Sådan er landdistrikterne omkring Randers. Landsbyerne ligger jævnt spredt og der er mange - omkring 90 - alle med hver deres særlige placering, historie og befolkning.

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Randers Kommunes landsbyer. Her er det højt til loftet og kort til naboen. Sammenhold og lokalt initiativ skal danne grundlag for udvikling, som borgerne føler ejerskab og ansvar for.

Kontakt til Landdistriksservice: mobilnr 2057 3090 eller mail: landdistriktsservice@randers.dk

Vores landsbyer ligger tæt i landskabet. De er særlige fordi de udgør koncentrerede bymæssigheder i et ellers åbent og vidtstrakt landskab. I landområderne er der bl.a. mulighed for målrettede indsatser mod dårlige boliger, som kan skabe rum for ny bebyggelse, der styrker sammenhængen og forskønner landsbymiljøet. Men også mere omfattende fornyelsesplaner efter reglerne i byfornyelsesloven er mulige at realisere. Der er mulighed for byforskønnelse, anlæg af stier og torve eller indretning af tomme driftsbygninger til for eksempel småerhverv eller boliger.

Boligby

Landbruget er ikke længere landsbyernes eksistensgrundlag, selv om de historiske rødder ligger her. Mange landsbyer står overfor en udfordring, fordi de i fremtiden primært vil fungere som boligbyer. Hvordan sikrer man det gode naboskab, historien og sine rødder, samtidig med at man sikrer udviklingsmulighederne?

Gårdudvikling

Gårdtransformationer som Syvager i Lem og Skjødtgården i Vestrup, er rigtig gode eksempler på hvordan landsbyer styrkes med øget tilflytning, gennem et varieret boligudbud, samtidig med at landsbyernes karakter bevares og styrkes. Særligt natur- og kulturhistoriske kvaliteter kan dyrkes og gentænkes, så f.eks. overflødige landbrugsbygninger eller erhvervsbygninger kan transformeres og finde nye funktioner som boliger, erhvervslokaler, fællesfaciliteter eller lignende.

En række landsbyer arbejder allerede med at lave udviklingsplaner, der kan fungere som en guide for lokalområdets udvikling. En udviklingsplan gør der muligt at beskrive og diskutere idéer og holdninger til den lokale udvikling.