Landdistriktspolitik

Byrådet i Randers Kommune vedtog d. 8. februar 2016, en ny landdistriktspolitik. En politik som skal sætte rammerne for udviklingen af kommunens landsbyer og landdistrikter.

Her finder du Landdistriktspolitik 2016-2018

Processen

Processen omkring landdistriktspolitikken blev skudt i gang med årets Landdistriktskonference, som blev afholdt i Træningshuset i Asferg lørdag d. 9. maj 2015. I starten af juni har der været afholdt fire dialogmøder, hvor politikere og borgere har drøftet landsbyernes udfordringer. Over sommeren blev et udkast til Landdistriktspolitikken udarbejdet, og politikken var i efteråret i offentlig høring. Nu er den så vedtaget af byrådet 8. februar 2016.

I boksene findes slides fra de forskellige oplæg på landdistriktskonferencen. Der findes en opsamling på konferencen, referater fra dialogmøderne, hvor i kan læse om nogle af de ting der fokuseres på forskellige steder. Det kan være der kan være grobund for samarbejde og erfaringsudveksling at hente. Der er også en samlet opsamling på dialogmøderne, hvor det er forsøgt at tematisere de udfordringer og muligheder landsbyerne oplever.