Gode eksempler

Det er altid godt at lade sig inspirere og motivere af andres succes og eksempler. Det gælder også Landsby- og landdistriktsudvikling.

Det er altid godt at lade sig inspirere og motivere af andres succes og eksempler. Det gælder også Landsby- og landdistriktsudvikling.

Hvad har vi og andre haft succes med og hvad kan vi lade os inspirere af?

Ikke to landsbyer er ens og det der kan lade sig gøre ét sted, kan ikke nødvendigvis lade sig gøre et andet. Derfor kan vi godt glædes ved og lade os inspirere af andre lokalsamfunds opfindsomhed og kreativitet. Her er samlet en række eksempler på helt forskellige udviklingsprojekter, drevet af lokale kræfter.

Læs mere ved at klikke dig videre på de forskellige links

Attraktioner - start og markedsføring af en mindre turistattraktion
Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, har lavet en vejledning om start og drift at turistattraktioner.

Genanvend Gården
Inspiration til bevaring og genanvendelse af gamle gårde, der ofte er en vigtig del af landsbyernes historie og struktur.

Øster Velling - Det kan vi
Bestyrelsen for forsamlingshuset deler ud af sine erfaringer

Skjødtgården i Vestrup og Syvager i Lem
Genanvendelse af gamle gårde til boliger i Randers Kommune. 

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lavet denne publikation med erfaringer og inspiration fra fire landsbyer, bl.a. Vestervig.

Håndbog i projektudvikling
Når landsbyen mangler et nyt sted at mødes, når kulturen har brug for fysiske rammer at udfolde sig i, eller bygningsarven skal bevares, formidles og bruges på nye måder, så er frivillige ildsjæle – ofte i samarbejde med kommunen – gerne de første til at tage fat. Initiativlysten blomstrer i Danmark og skaber liv og livskvalitet i nye og gamle bygninger og kulturmiljøer overalt. Ny håndbog fra Realdania tilbyder viden og værktøjer til udvikling af konkrete og bæredygtige projekter.

Naerdemokrati.dk
Assisterer ved indførelse eller videreudvikling af nærdemokrati baseret på lokalråd i lokalsamfundene.

Udvikling af Landsbyer - en værktøjskasse
Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Galten-Skovby
Her har man lavet et "Projektforum", fordi samarbejde om konkrete projekter sikrer at ildsjæle engagerer sig der hvor de har lyst og brænder for det. At omstille sig til at arbejde projektorienteret i arbejdsgrupper frem for traditionelt forenings- eller emnebaseret, er noget mange landsbyer har rigtig gode erfaringer med.

Rødding – æblets by i Salling
Rødding har fundet sit “brand” – noget de er fælles om.

Glyngøre
Årets landsby 2015 i Region Midtjylland

Idom-Råsted

Identificering og udnyttelse af landsbyens DNA - potentialer og muligheder.