Materiale og information fra Randers Kommune

Randers Kommune har information der bl.a. henvender sig til borgere i kommunens landdistrikter og landsbyer. Den information er samlet her.

Randers Kommune har information der bl.a. henvender sig til borgere i kommunens landdistrikter og landsbyer. Den information er samlet her.

Foreninger og foreningsliv i Randers Kommune

Randers Kommunes foreningsportal, med oplysninger om og til foreninger.

Det sker i Randers 

Eventsekretariatets hjemmeside for arrangementer der finder sted i Randers Kommune

Planlægning i Randers Kommune

På planafdelingens hjemmeside kan der findes information om f.eks. lokalplaner, landzonetilladelser, arkitekturpolitik og meget andet.

Landsbyregistrering 2011
Landsbyregistrering 2011 er et katalog med beskrivelser af samtlige 86 landsbyer i Randers Kommune.

Kommuneplan
Den gældende kommuneplan for Randers Kommune.

Udpegninger, rammer mv. på kort
Her kan informationer fra bl.a. kommuneplanen ses på kort og luftfotos.

Byggegrunde

Her finder du information om de byggegrunde kommunen har til salg.

Bredbånd

Her finder du information om kommunens arbejde med udbredelsen af bredbånd.

Giv os et praj

Her har du mulighed for at give Veje og Trafik besked om fejl og mangler.