Landdistriktsudvikling

Randers Kommune ønsker at bakke op om landdistrikterne, der vil samarbejde om en fælles vision og realisere aktiviteter og initiativer. Ved at støtte engagerede lokale kræfter, vil Randers Kommune skabe en udvikling som styrker landsbymiljøerne og sammenholdet i landdistrikterne.

Landsbyer

Åbne vidder med udsigt over Gudenådalen og Randers Fjord. Bløde bakker med opdyrkede marker - lys, luft, natur og landsbyer med en rig kulturhistorie. Sådan er landdistrikterne omkring Randers. Landsbyerne ligger jævnt spredt og der er mange - omkring 90 - alle med hver deres særlige placering, historie og befolkning.

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Randers Kommunes landsbyer. Her er det højt til loftet og kort til naboen. Sammenhold og lokalt initiativ skal danne grundlag for udvikling, som borgerne føler ejerskab og ansvar for.

Kontakt til Landdistriksservice: mobilnr 2057 3090 eller mail: landdistriktsservice@randers.dk

Vores landsbyer ligger tæt i landskabet. De er særlige fordi de udgør koncentrerede bymæssigheder i et ellers åbent og vidtstrakt landskab. I landområderne er der bl.a. mulighed for målrettede indsatser mod dårlige boliger, som kan skabe rum for ny bebyggelse, der styrker sammenhængen og forskønner landsbymiljøet. Men også mere omfattende fornyelsesplaner efter reglerne i byfornyelsesloven er mulige at realisere. Der er mulighed for byforskønnelse, anlæg af stier og torve eller indretning af tomme driftsbygninger til for eksempel småerhverv eller boliger.

Boligby

Landbruget er ikke længere landsbyernes eksistensgrundlag, selv om de historiske rødder ligger her. Mange landsbyer står overfor en udfordring, fordi de i fremtiden primært vil fungere som boligbyer. Hvordan sikrer man det gode naboskab, historien og sine rødder, samtidig med at man sikrer udviklingsmulighederne?

Gårdudvikling

Gårdtransformationer som Syvager i Lem og Skjødtgården i Vestrup, er rigtig gode eksempler på hvordan landsbyer styrkes med øget tilflytning, gennem et varieret boligudbud, samtidig med at landsbyernes karakter bevares og styrkes. Særligt natur- og kulturhistoriske kvaliteter kan dyrkes og gentænkes, så f.eks. overflødige landbrugsbygninger eller erhvervsbygninger kan transformeres og finde nye funktioner som boliger, erhvervslokaler, fællesfaciliteter eller lignende.

En række landsbyer arbejder allerede med at lave udviklingsplaner, der kan fungere som en guide for lokalområdets udvikling. En udviklingsplan gør der muligt at beskrive og diskutere idéer og holdninger til den lokale udvikling. 

Landdistriktsservice

Landdistriktsservice er en enhed, der skal hjælpe borgere i kommunens 89 landsbyer med at realisere udviklingsprojekter. Teamet består af medarbejdere fra fire forskellige afdelinger i Randers Kommune. Netop de forskellige fagligheder skal medvirke til at give et kvalitetsløft i de udviklingsinitiativer borgere i landsbyerne gerne vil arbejde med.

Landdistriktservice kan hjælpe dig med:

 • At finde vej i den kommunale administrationen
 • At få kvalificeret sparring i forhold til udviklingen af dit projekt
 • At få hjælp, råd og vejledning omkring fundraising til dit projekt
 • At få hjælp og vejledning til udarbejdelse af din landsbys egen udviklingsplan

Vil du have fat i Landdistriktsservice?

Så kan de kontaktes på: 2057 3090 eller landdistriktsservice@randers.dk

Nyhedsbrev for landsbyer og landdistrikter

Vil du gerne holdes opdateret om landdistriktsudvikling i Randers Kommune? Løbende inviteres til arrangementer der er relevante for landdistrikterne? Eller have invitationen til næste års konference?

Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her

Skiltning af lokale seværdigheder

Randers Kommune har udarbejdet en vejledning til skiltning af lokale seværdigheder i Randers Kommune, udenfor Randers by.

Vejledningen beskriver reglerne for opstilling af skilte på forskellige placeringer.

Vejledningen er primært målrettet landbrug, virksomheder,overnatnings- og salgssteder.

Du finder vejledningen her

Materiale og information fra Randers Kommune

Randers Kommune har information der bl.a. henvender sig til borgere i kommunens landdistrikter og landsbyer. Den information er samlet her.

Foreninger og foreningsliv i Randers Kommune

Randers Kommunes foreningsportal, med oplysninger om og til foreninger.

Det sker i Randers 

Eventsekretariatets hjemmeside for arrangementer der finder sted i Randers Kommune

Planlægning i Randers Kommune

På planafdelingens hjemmeside kan der findes information om f.eks. lokalplaner, landzonetilladelser, arkitekturpolitik og meget andet.

Landsbyregistrering 2011
Landsbyregistrering 2011 er et katalog med beskrivelser af samtlige 86 landsbyer i Randers Kommune.

Kommuneplan
Den gældende kommuneplan for Randers Kommune.

Udpegninger, rammer mv. på kort
Her kan informationer fra bl.a. kommuneplanen ses på kort og luftfotos.

Byggegrunde

Her finder du information om de byggegrunde kommunen har til salg.

Giv os et praj

Her har du mulighed for at give Veje og Trafik besked om fejl og mangler.

Gode eksempler

Det er altid godt at lade sig inspirere og motivere af andres succes og eksempler. Det gælder også Landsby- og landdistriktsudvikling.

Hvad har vi og andre haft succes med og hvad kan vi lade os inspirere af?

Ikke to landsbyer er ens og det der kan lade sig gøre ét sted, kan ikke nødvendigvis lade sig gøre et andet. Derfor kan vi godt glædes ved og lade os inspirere af andre lokalsamfunds opfindsomhed og kreativitet. Her er samlet en række eksempler på helt forskellige udviklingsprojekter, drevet af lokale kræfter.

Læs mere ved at klikke dig videre på de forskellige links

Attraktioner - start og markedsføring af en mindre turistattraktion
Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, har lavet en vejledning om start og drift at turistattraktioner.

Genanvend Gården
Inspiration til bevaring og genanvendelse af gamle gårde, der ofte er en vigtig del af landsbyernes historie og struktur.

Øster Velling - Det kan vi
Bestyrelsen for forsamlingshuset deler ud af sine erfaringer

Skjødtgården i Vestrup og Syvager i Lem
Genanvendelse af gamle gårde til boliger i Randers Kommune. 

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lavet denne publikation med erfaringer og inspiration fra fire landsbyer, bl.a. Vestervig.

Håndbog i projektudvikling
Når landsbyen mangler et nyt sted at mødes, når kulturen har brug for fysiske rammer at udfolde sig i, eller bygningsarven skal bevares, formidles og bruges på nye måder, så er frivillige ildsjæle – ofte i samarbejde med kommunen – gerne de første til at tage fat. Initiativlysten blomstrer i Danmark og skaber liv og livskvalitet i nye og gamle bygninger og kulturmiljøer overalt. Ny håndbog fra Realdania tilbyder viden og værktøjer til udvikling af konkrete og bæredygtige projekter.

Naerdemokrati.dk
Assisterer ved indførelse eller videreudvikling af nærdemokrati baseret på lokalråd i lokalsamfundene.

Udvikling af Landsbyer - en værktøjskasse
Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Galten-Skovby
Her har man lavet et "Projektforum", fordi samarbejde om konkrete projekter sikrer at ildsjæle engagerer sig der hvor de har lyst og brænder for det. At omstille sig til at arbejde projektorienteret i arbejdsgrupper frem for traditionelt forenings- eller emnebaseret, er noget mange landsbyer har rigtig gode erfaringer med.

Rødding – æblets by i Salling
Rødding har fundet sit “brand” – noget de er fælles om.

Glyngøre
Årets landsby 2015 i Region Midtjylland

Idom-Råsted

Identificering og udnyttelse af landsbyens DNA - potentialer og muligheder.

Inspiration til at drive forening

Der er guides til alt - lige fra planlægning og fundraising til udvikling og afholdelse af aktiviteter og faciliteter.

Her er også en guide til at skrive en pressemeddelelse og hjælp til markedsføring.

Tag et kig og bliv inspireret

Inspiration til at drive en forening

Landsbytræf 2017

Landsbytræffet i Grundfør d. 23. september 2017 bliver et brag af en fest, hvor landsbyens unikke udtryk og mange kvaliteter bliver sat under lup. Fra hele regionen kommer det bedste af det bedste, landsbyerne kan præstere, til en udendørs festival, hvor hele sansespektret kommer på overarbejde.

Randers Kommune kommer selv til at have en stand på træffet sammen med landsbyklyngen Kronjylland, som er en del af projektet Gentænk Landsbyen. På standen kan man høre om alle de tiltag Randers kommune gør, for at understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter. Landsbyklyngen Kronjylland vil fortælle om hvordan samarbejde på tværs af flere byer, kan styrke hele området.

Vil I med?

Syntes du at din by har lavet noget spændende som andre byer kan lære noget af? Så er i meget velkomne til at tage med på træffet sammen med os.

Landdistriktsservice i Randers Kommune kan kontaktes på 2057 3090 eller landdistriktsservice@randers.dk.

Du kan naturligvis også besøge træffet som gæst uden tilmelding.

Program

Det foreløbige program ser ud som følgende:

Kl.

Oplæg til program

 

09.30 - 11.30

Fiskekonkurrence

Gadekæret

10.00 - 10.15

Arrangementet åbner v/ Niels Borring

Kirkepladsen

10.00 - 16.00

Markedspladsen åbner

Kirkepladsen

10.30 - 11.30

Paneldebat arrangeret af Landdistrikternes fællesråd

Kirkepladsen

10.30 -

Det flyvende kuffertcirkus starter op

Halmlegepladsen/
Forsamlingshuset

11:00 - 11:30

Landsbykortfilm v. Film/Music Direction

Kirken

11.30 - 11.40

Kåring af en vinder af fiskekonkurrencen

Gadekæret

12:00 - 12:30

Opvisning med Det flyvende Kuffertcirkus

Kirkepladsen

12.00 - 12.30

DGI, oplæg om landsbyernes outdoor potentiale

Kirken

12.30 - 12.40

Fernisering, Kunsthallen og Landsbyen

Gyllegalleriet

12.40 - 13.10

Katrine Stochholm, sang

Gyllegalleriet

13.10 - 13.40

Kunst og kultur som driver i landdistrikter v/ PhD Tina Louise Sørensen

Gyllegalleriet

13.45 - 14.30

Klassisk klaver og Violin v/Jakob Alsgaard Bar og Louise Drengsgaard

Gyllegalleriet

14.00 - 15:00

Fremtidens Landsbykirke? Debat i Grundfør kirke

Kirken

15.00 – 15:30

Hvorfor have Urban Garden i en landsby v/Jeanette Hviid

15.30 – 16:00

Opvisning med Det flyvende Kuffertcirkus

Kirkepladsen

15.45 - 16.00

Landsby kaffebord

Kirkepladsen

Siden her updates løbende med nyt om arrangementet.

Du kan også læse mere om landsbytræffet på Favrskov Kommunes hjemmeside her

 

Gentænk landsbyen

Gentænk Landsbyen er et projekt for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang.

I Gentænk Landsbyen sætter vi temaerne Fællesskab og Stedets betydning under lup for at finde det unikke og attraktive, og vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. I 2017 viser Gentænk Landsbyen så konkrete bud på bæredygtige strategier og gentænkte landsbyer.

Gentænk Landsbyen gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017. Formålet er at bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by – som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder.

I kan her læse mere om:

 • Baggrunden for projektet 
 • Fællesskab og Stedets Betydning 
 • Netværk er vejen frem 
 • Aktuelle aktiviteter 
 • Kontakt 
 • Baggrunden for projektet

Hvordan kan en landsby på vestkysten eller i Midtjylland inspirere en landsby på Cypern eller i de norske fjelde? Hvordan kan landsbyer fungere som kulturelt forbillede i Danmark og i Europa? Fælles for projekter og aktiviteter i Gentænk Landsbyen er, at de på hver sin måde kan være med til at belyse konkrete landsby-kulturer, udvikle bæredygtige landsbysamfund og sikre landsbyerne som en del af samfundsstrukturen i Danmark og i Europa.

Med Gentænk Landsbyen skal landsbyboere på tværs af Midtjylland og senere Norden og Europa lære af hinanden – og gentænke landsbylivet sammen. På www.facebook.com/rethinkthevillage kan du fx se, hvilke aktiviteter der er i gang, få inspiration, efterspørge erfaringer fra andre landsbyer eller som landsbyer "finde hinanden". En særlig platform for landsbyer og landdistrikter er under udvikling.

Landsbyboere tilhører efterhånden et mindretal i Europa. I Danmark bor kun ca. 13 pct. i landområder, men en undersøgelse viser, at hver syvende dansker helst ville bo på landet, hvis de kunne vælge frit uden hensyn til job og familie.

Hvordan fremtidens landsby vil udvikle sig, har forskerne få bud på, men det står klart, at udviklingen kommer fra græsrødderne, som lokalt tager ansvar og sætter ting i gang.

Fællesskab og Stedets betydning

I marts 2012 nedsatte ministeren for By, Bolig og Landdistrikter en visionsgruppe, sammensat af medlemmer, der bor på landet og i deres virke har afsæt i landområderne.1 Publikationen "Noget tyder på … Vision for landdistrikter 2030" er gruppens bud på, hvordan landdistrikterne ser ud i 2030, hvad de skal tilbyde, og hvordan land og by kan hænge sammen. Deres vision består af fire dele:

 • Fællesskab: Færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer 
 • Digitalisering: Digital udvikling, der udvisker fysiske afstande 
 • Land & By: Fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by 
 • Stedets betydning: Stedets ressourcer vil give fornyet udvikling i landdistrikterne

Gentænk Landsbyen sætter to temaer under lup: Fællesskab og Stedets betydning. I skal selv få ideerne til de konkrete aktiviteter, mens kommuner og de lokale fællesråd/landsbyråd, der er etableret mellem landsbyer inden for samme kommune, skal være med til at hjælpe, inspirere og understøtte processerne og landsbyboernes forslag. Projekterne skal have fokus på livet i landsbyerne og de attraktive levevilkår, der kan bidrage til stærk sammenhængskraft i landsbyen og mellem land og by.

Netværk er vejen frem

Svarene på, hvordan vi gentænker landsbyen, finder vi i landsbyerne og i dialogen mellem landsbyerne og dem, der kan understøtte landsbyboernes forslag og behov. I Gentænk Landsbyen definerer landsbyen, hvad der er relevant at beskæftige sig med, og derfor er dialogen vigtig - flere mennesker får flere ideer, og de gode idéer behøver man ikke altid at få selv – man kan også netværke sig frem til dem!

Spørgsmålene her kan sætte jer i gang:

Om fællesskab

 • Hvordan kan jeres lokale ansvar og fællesskab udvikle landdistrikterne? 
 • Hvilke kendte succeshistorier, tiltag og initiativer kan overføres til andre steder? 
 • Hvilke tiltag om lokalt selvstyre og ansvar kunne man tage initiativ til?
 • Hvad skal der til for at tænke nyt?

Om stedets betydning

 • Hvordan kan fx den lokale natur, kulturhistorie, stærke lokale virksomheder, landbruget, en særlig fælles landsbykultur give fornyet udvikling og værdi? Tænk her fx på position i lokalområdet, tilflytning og turisme. 
 • Hvordan kan I bruge landsbyens kulturhistorie og natur i tiltag og projekter? 
 • Hvilke initiativer kan på samme måde som "Bonderøven" med Frank Erichsen og "På ø-eventyr med Anne og Anders" være med til at brande livet på landet/i den enkelte landsby? 
 • Hvilke tiltag, hvor små landsbyer tæt ved hinanden går sammen om et initiativ eller en aktivitet, kunne I tænke jer at skabe?