Vindmøllerådet

Vindmøllerådet modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten, der støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten, der støtter aktiviteter og projekter som øger de rekreative og landskabelige værdier i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet i Randers Kommune som uddeler kommunens midler i den grønne ordning, har hidtil prioriteret projekter der aktiverer og engagerer de lokale og er forankret i landdistrikterne.

Statsstøttegodkendelsen til Grøn Ordning udløber d. 21. februar 2018.

Såfremt der vedtages en ny vindmølleplan for nye møller ved Overgaard, bliver der altså mulighed for med en meget kort tidsfrist, at søge støtte til nye projekter i den grønne ordning - for mellem 12 og 14 mio. kr.

For mere info om en ny runde se denne nyhed

En overgangsordning for Grøn Ordning er i høring i øjeblikket. Så snart den endeligt vedtages, opdateres det her på siden.

Yderligere information kan findes her eller kontakt lms@randers.dk