Nedrivningspuljen

Er din grund og omgivelserne bedst tjent med at ejendommen rives ned?

Er din grund mere værd uden bygningen? Ville det blive kønnere for omgivelserne, hvis den slet ikke var der?

Så kan du søge Randers Kommune om tilskud til nedrivningen. Randers Kommune betaler og står for selve nedrivningen så det koster dig ikke en krone.

Der er følgende betingelser for tilskud til nedrivning:

Din ejendom skal stå tom.

For beboelsesejendomme gælder det, at den skal ligge i et landområde eller i en by under 3000 indbyggere.

Bygningen skal være opført før 1960, skal være væsentligt slidt ned og lide af installationsmangler f.eks. ingen WC, manglende opvarmningsmuligheder.

For erhvervsejendomme er det en betingelse, at den ligger i en by med under 3.000 indbyggere og at erhvervet er nedlagt.

Ejendommen skal være til stor gene for omgivelserne.

Eventuelle panthavere skal acceptere nedrivningen.

I vurdering af ansøgningerne vil der bla. blive lagt vægt på, hvor skæmmende og dårlig ejendommen er samt hvor afsmittende effekt den har på omgivelserne og om den har synlig beliggenhed. Der lægges også vægt på, om nedrivningen af ejendommen kan være med til at forbedre et område og om den ligger et sted, hvor der er lokalt engagement til at forbedre lokalmiljøet.

Ansøgningsfrist
Der er ikke nogen ansøgningsfrist i øjeblikket.

For mere information kan nedenstående kontaktes.

https://byggeri.randers.dk/byggesag/sagstyper/nedrivning/tilskud-til-nedrivning/

Eller via e-mail: frivilllignedrivning@randers.dk