Landsbypuljen: Ansøgningsfrist 8. oktober 2018

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen. Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.
Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Formål

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at…
...bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
...drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
…besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Aktiviteter der kan støttes

  • Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

  • Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility"studie, der skal belyse om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling, eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

  • Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være

  • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
  • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
  • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, samt dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder i boksen herunder. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr., til hel eller delvis finansiering af projekter, til initiativer der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningsskema Landsbypuljen

Der findes ligeledes en skabelon som kan bruges til opstilling af budgettet. Den finder du via linket i nedenstående boks.

Budgetskema Landsbypuljen

Redegørelse for vurderings kriterierne af projekterne kan ses her

Ansøgningsfrister 2018

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 12.00

Mandag d. 8. oktober kl. 12.00

Ansøgninger sendes til Steffen Thier på steffen.thier@randers.dk

Landdistriktsudvalget behandler ansøgningerne på det næstkommende udvalgsmøde.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Landsbypuljen kan rettes til Steffen Thier i Erhverv og Udvikling, på steffen.thier@randers.dk eller 8915 1545.

Har du en god idé, så sig endelig til i god tid før ansøgningsfristen, hvorved der vil være mulighed for sparring og opkvalificering på projektet.