Borgerbudgettering: Ansøgningsfrist 4. september 2017 kl. 12.00

Skal din landsby have op til 50.000 kr. eller din landsbyklynge 100.000 kr., som I selv kan bestemme, hvordan I vil bruge? Så har I chancen nu.

Alle ansøgninger vil få tilsendt en bekræftelse på modtagelse efter ansøgningsfristen 

Landsbyer og Landsbyklynger kan nu søge om at deltage i en borgerbudgetterings runde. Hver landsby kan søge op til 50.000 kr. mens landsbyklynger kan søge op til 100.000 kr. Det eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Der uddeles over to årlige runder op til 650.000 kr. i alt.

For at blive valgt som deltager i borgerbudgettering skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person, der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Hvad kan borgerbudgettering

  • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering.

  • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.

  • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det at processen indeholder følgende aktiviteter.

  1. Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og der idéudvikles.

  2. Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag.

  3. Præsentation af forslag.

  4. Afstemningsperiode.

  5. Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.

  6. Projektet gennemføres.

  7. Evaluering.

 Du finder procesbeskrivelse her

Ansøgning

For at blive valgt som deltager i forsøgsprojektet, skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende.

Du finder ansøgningsskemaet her

Ansøgningen sendes til sbc@randers.dk

Ansøgningsfristen er mandag d. 4. september 2017 kl. 12.00.

Efter udvælgelsen

Når landsbyerne er valgt, får alle der har ansøgt besked.

De byer der udvælges til ordningen, har mulighed for at deltage i et informationsmøde på Laksetorvet i Randers.

Det vil være en fordel, hvis byerne allerede på det tidspunkt har en projektgruppe klar, som skal køre projektet. Det er dog ikke et krav.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen til og med afstemning om projekter der skal realiseres, jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder, altså med afslutning efter sommerferien.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.

Spørgsmål kan rettes til     Søren Brøndum Christensen på mail: sbc@randers.dk     eller telefon: 8915 1151