Finansiering - puljer og fonde

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge? Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter. Mange fonde og puljer kan man finde oplysninger om på Nettet. Men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer. I kan finde information om en række fonde, deres primære formål og vejledning til ansøgning.

Nedenfor finder du information om både offentlige og private støtteordninger.

Fonde.dk

Randers Kommune har valgt at stillet fundraisingværktøj til rådighed for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søger midler til projekter.

Du kan få adgang til fonde.dk ved at udfylde formularen her

På Fonde.dk findes en database over fonde og puljer, man kan søge i for at finde mulige finansieringskilder til sine projekter. Det er er nemt at gemme sine søgninger og finde de relevante informationer om de forskellige fonde og puljer.

Forhåbentlig betyder det at der kan realiseres flere og større projekter.

Landsbypuljen

Formål

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at…
...bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
...drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
…besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Aktiviteter der kan støttes

  • Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

  • Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility"studie, der skal belyse om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling, eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

  • Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være

  • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
  • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
  • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, samt dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder i boksen herunder. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Ansøgningsskema Landsbypuljen

Der findes ligeledes en skabelon som kan bruges til opstilling af budgettet. Den finder du via linket i nedenstående boks.

Budgetskema Landsbypuljen

Har I allerede et budget. fx. et der er udarbejdet til en anden finansieringskilde, kan det anvendes i stedet for.

Redegørelse for vurderings kriterierne af projekterne kan ses her

Ansøgningsfrister 2016

Mandag d. 14. november 2016 kl. 12.00

Ansøgninger sendes til Freja Hansen på  Mfh@randers.dk

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Landsbypuljen kan rettes til Freja Hansen i Erhverv og Udvikling, på Mfh@randers.dk eller 8915 1545.

Har du en god idé, så sig endelig til i god tid før ansøgningsfristen, hvorved der vil være mulighed for sparring og opkvalificering på projektet.

 

Fonde

Elro Fonden
Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er tre årlige søgefrister: 30/4, 31/8 og 31/12.

LAG Randers-Favrskov

Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.

Vindmøllerådet og Grøn Ordning

Randers Kommune har oprettet et vindmølleråd, som modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet har hovedsageligt støttet projekter, der har fokus på fremme af vedvarende energi, for eksempel etablering af solvarmeanlæg, energivenligt byggeri, renovering samt forskellige formidlingsprojekter, men der er også givet støtte til f.eks. aktivitetspladser.

Lokale- og anlægsfonden
Støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Vindmøllerådet

Vindmølleråd modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten, der støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Ordningen støtter projekter, der har fokus på vedvarende energi, projekter der aktiverer og engagerer de lokale, samt projekter der er forankret i landdistrikterne 

Ansøgningsfrist: 18.november 2016 kl. 12.00.

Ydereligere information kan findes her

Arrangementer

Fundraising-aften

Vi inviterer til en hyggelig og udviklende aften, med kursus og workshop i fundraising og projektudvikling, for foreninger, institutioner og iværksættere i Randers Kommune, der søger at skaffe yderligere midler til deres projekter og aktiviteter. Randers Kommune tilbyder nu, mulighed for at få undervisning i og gratis adgang til fonde.dk, der er et online værktøj til fundraising. Du vil blive klædt på til at bruge fonde.dk, til at søge information om puljer og få tips og tricks til fundraising

3. november 2016 kl. 17.00-20.00

Randers Kommune, Laksetorvet 1, lokale D. 2.58

Program

17.00-17.10 Velkomst v. udviklingskonsulenter fra Kultur og fritid,

Landdistriktsudvikling samt Erhverv og Udvikling

17.10-18.00 Introduktion til værktøjet: fonde.dk v. Rasmus Munch.

Han vil præsentere:

· Hvad I som forening kan få ud af fonde.dk?

· Hvordan I bruger fonde.dk?

· Han vil vise, hvilke hjælpeguides der er i værktøjet til fundraising for foreninger.

Husk at du kan få gratis adgang, inden den aften, til fonde.dk via dette link: Tilmelding til databasen over

fonde. Bemærk at der kan gå en lille uges tid inden du modtager din adgangskode.

18.00-18.45 Pause: Der vil være let bespisning og kaffe

18.45-19.00 Oplæg: ”At sætte det gode hold” v. Mette Risager LAG Randers-Favrskov koordinator og

19.00-19.50 Spørgsmålsrunde fra Jer -  med udgangspunkt i jeres udfordringer med at søge fondsmidler.

19.50-20 Afrunding og tak for i aften

Tilstede er også udviklingskonsulenter fra Randers Kommune, Erhverv og udvikling herunder- Landdistriktsudvikling og Kultur og fritid. Vi vil give sparring på foreningens projektudvikling, og hvordan der kan skaffes midler til projekter, aktiviteter osv.

Spørgsmål kan stilles til: Udviklingskonsulent Kristina.Margrethe.Rasmussen@randers.dk

Online-tilmelding til introduktionsaften – klik her:

https://docs.google.com/forms/d/1csaJEXcKRxMb1FdrxGCp69UqAYNl5aVTukj0s3q6TqM/edit#

Online tilmelding til fonde.dk database for fundraising:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePU-p4RNpC5GZgaLTtzJo6Lh3CLi2j_3hWVdUATO0FOlF0Vg/viewform?c=0&w=1