Digital infrastruktur

Har du dårlig bredbåndsdækning, kan der nu være hjælp at hente. Nu giver Energistyrelsens bredbåndspulje nemlig mulighed for at søge støtte til lokale bredbåndsprojekter. Der er i år 40 mio. kr. i bredbåndspuljen, og ansøgningsrunden forventes at starte inden udgangen af første kvartal 2017.

Der vil være visse kriterier, der skal opfyldes i ansøgningen. Disse vil blive offentliggjort af Energistyrelsen i forbindelse med ansøgningsrunden. Søgte du i 2016, og fik afslag, skal du indsende en ny ansøgning. I det nye projekt kan du f.eks. forsøge at få flere adresser med på idéen eller foreslå at give mere i egenbetaling for derved at score flere point. Der kan ikke søges som enkeltperson, så der opfordres til at forsøge at etablere en lokal forening eller sammenslutning, der kan påtage sig opgaven.

På hjemmesiden www.ens.dk/bredbaandspulje kan du finde mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen. Ønsker du lokal rådgivning kan du kontakte Randers Kommune på mobilnummer 2168 6035 og e-mail: sbc@randers.dk.

I løbet af foråret vil der desuden blive ansat en bredbåndskoordinator, samt der oprettes en hjemmeside angående bredbånd.

Bredbånd - er din forbindelse god nok?

Digital infrastruktur er vigtig både for borgere og for virksomheder. Men hvor godt er du egentlig dækket? Her kan du teste din egen forbindelse.

Randers Kommune har igangsat flere initiativer, som dels skal understøtte udrulningen af højhastighedsbredbånd og dels skal være med til at sikre bedre mobildækning, for kommunens borgere og virksomheder.

Bredbåndsmåler

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder man bredbåndsmåleren - et program der måler din internetforbindelses download- og uploadhastighed. Af kortet kan man se, at der er store variationer landet over, når det handler om den hastighed, vi kan tilgå internettet med. Kortet giver en række valgmuligheder, hvis man ønsker at se, hvordan dækningen er i netop ens eget område.

Se danmarkskortet her

Statistik

Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Af Erhvervsstyrelsens statistik fremgår det, at når det gælder de 100 Mbit/s downloadhastighed havde kun 23% af danske virksomheder og borgere i 2010 denne mulighed. I 2013 var dette tal steget til 70%.
58% af de danske virksomheder og husstande kunne i 2013 få en bredbåndsforbindelse med 30 Mbit/s upload. 

Hvad gør Randers Kommune?

I denne folder kan du læse om Randers Kommunes tiltag

Har du et CVR nummer, og kunne du være interesseret i at modtage et tilbud på en forhåbentlig bedre bredbåndsforbindelse fra den udbyder, som vinder udbuddet af Randers Kommunes egne forbindelser?

Så har du mulighed for at udfylde hensigtserklæringen via linket nedenfor.

Link til hensigtserklæring

Listen over virksomheder, som ønsker et tilbud, bliver en selvstændig del af Randers Kommunes udbud. På den måde er det hensigten, at Randers Kommune bruger sin købekraft til også at understøtte bedre forbindelser til virksomhederne og i sidste ende forhåbentlig også private borgere.

Bredbåndspuljen

Energistyrelsen udmønter den af regeringen afsatte Bredbåndspulje.

Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter.

Der er afsat i alt 200 mio. kr., hvoraf de 80 mio. kr. uddeles i runden i 2016, og 60 mio. i hhv. 2017 og 2018.

Randers Kommune understøtter meget gerne lokalområder i ansøgningsprocessen og hører således meget gerne fra jer, hvis I er interesseret i at søge puljen. Endvidere medfinansierer Randers Kommune med et beløb på 1.000 kr. pr. adresse i bredbåndsprojektet.

Randers Kommune kan kontaktes på sbc@randers.dk eller 21 68 60 35.

Hvem kan søge?

På energistyrelsens hjemmeside ses et kort over de adresser, der er berettiget til at søge puljen på nuværende tidspunkt. Styrelsen arbejder dog hele tiden på at forbedre kortet og kvalificere de oplysninger, de har om forbindelser på den enkelte adresse.

Du kan se hvilke adresser styrelsen vurderer kan søge her

I Randers Kommune er der få adresser, som er søgeberettigede på nuværende tidspunkt, men Randers Kommune er i dialog med Energistyrelsen om at få tjekket en lang række adresser, som Randers Kommunes egen kortlægning viser burde være søgeberettigede.

I kan også selv kontakte styrelsen via deres hjemmeside for at gøre dem opmærksomme på fejl ved netop jeres adresse.

Her kan du se en liste over de adresser Randers Kommune mener kan søge puljen

Energistyrelsen opfordrer lokalområder, der mener de er berettigede til at søge, om at forberede deres projekter, så de kan nå at søge, når det bliver afklaret, om adressen alligevel er søgeberettiget.

Det lyder lidt usikkert, men Randers Kommune opfordrer ligeledes til, at man igangsætter processen lokalt, da dette er en rigtig god mulighed for at få udbredt bedre bredbånd til de områder, der på nuværende tidspunkt ikke er attraktive nok til, at udbyderne kommer på kommercielle vilkår.

Du kan læse meget mere om Bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside