Borgerbudgettering

Skal din landsby have op til 50.000 kr. som I selv kan bestemme hvordan I vil bruge? Så har I chancen nu. Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet at gennemføre et forsøgsprojekt med borgerbudgettering.

Kort fortalt kan landsbyer søge om op til 50.000 kr., som må bruges efter egne ønsker. Der uddeles 200.000 kr. i alt. Det eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.
Efter en evaluering af forsøgsprojektet, er det forventningen at borgerbudgettering kan blive en fast indsats under landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

Hvad kan borgerbudgettering

  • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering
  • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.
  • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det at processen indeholder følgende aktiviteter.

  1. Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og der idéudvikles
  2. Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag
  3. Præsentation af forslag
  4. Afstemningsperiode
  5. Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer
  6. Projektet gennemføres
  7. Evaluering

 Du finder en mere detaljeret procesbeskrivelse her

Ansøgning

For at blive valgt som deltager i forsøgsprojektet, skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende.

Du finder ansøgningsskemaet her

Ansøgning sendes til lms@randers.dk

Ansøgningsfristen er søndag d. 10. april 2016.

Landdistriktsudvalget vælger deltagerne på baggrund af ansøgningerne onsdag d. 27. april.

Efter udvælgelsen

Når de tre landsbyer er valgt d. 27. april 2016, får alle der har ansøgt besked.

De byer der udvælges til forsøgsprojektet, har mulighed for at deltage i et informationsmøde tirsdag d. 9. maj kl. 17.00 på Laksetorvet i Randers.

Det vil være en fordel hvis byerne allerede på det tidspunkt har en projektgruppe klar, som skal køre projektet. Det er dog ikke et krav.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen, til og med afstemning om projekter der skal realiseres,  jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder,  altså med afslutning efter sommerferien.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.

Spørgsmål kan rettes til Line Marie Sørensen på mail eller telefon: lms@randers.dk eller 8915 1545