Program for Landdistriktskonferencen 2017

12:00-12:05 Formand for Landdistriktsudvalget Lars Søgaard byder velkommen

12:05-12:45 Cold Hawaii
Cold Hawaii er surfernes betegnelse for kyststrækningen i Thy mellem Agger i syd og Hanstholm i nord, hvor der er intet mindre end 29 gode surfspots.
http://www.visitnordjylland.dk/cold-hawaii-klitmoeller

Cold Hawaii blev udviklet som en masterplan i perioden 2006-2007.
https://issuu.com/rasmus.johnsen/docs/180209_ch_masterplan_rapport

Med erfaring fra oprindelsen til udførelsen af denne plan, håber forvaltningen, at landsbyerne kan bruge byens implementerings strategi, og hvordan byen formåede at bruge de lokale ressourcer til at komme på verdenskortet. Endvidere ønsker forvaltningen, at Cold Hawaii fokuser på hvordan de førte en markedsførings kampagne af navnet, samt hvor stor betydning netværk havde for at realisere deres ide.

12:45-13:10 Frokost

13:10-13:30 Landsbyer i øjenhøjde – Landsbyprofilering i Vejle Kommune
Avisen Landsbyer i øjenhøjde er en del af Vejle Kommunes markedsføring af deres mindre landsbyer. Det er en kortlægning af 45 mindre landsbyer, suppleret med artikler om hver landsby fra Vejle Amts Folkeblad. Avisen giver et unikt, fagligt og hverdagsagtigt indblik i livet i kommunens landsbyer. Samtidig har den givet god profilering af landsbyerne.
Avisen har givet ejendomsmæglere m.fl. et godt materiale om selv de mindste byer i området. Landsbyerne bruger avisen indadtil, hvor den medvirker til at skabe identitet, og udadtil har man fået et godt materiale til at markedsføre landsbyerne. Artiklerne kommer tæt på landsbyernes sociale side og de værdier, der gør en den attraktiv at bo i. Det er værdifuldt for Vejle Kommune og ikke mindst dem, der overvejer at flytte til en af landsbyerne i Vejle Kommune. Projektet er siden blevet fulgt af projektet ”Hvert landsby, sit DNA”. 
https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/landsbyer-oejenhoejde-landsbyprofilering

Vi håber, at oplægget kan inspirere til, hvordan man kan markedsføre sin landsbys unikke karakter – bl.a. i selskab med kommunen, medier og ejendomsmæglere.

13:30-14:50 Tankegangen præsenterer et oplæg og afholder en workshop.
Tankegang er den foretrukne samarbejdspartner for danske kommuner og virksomheder, som har modet til at skabe udvikling ved hjælp af vanebrydende, visuel kommunikation 
http://www.tankegang.dk/om-tankegang

Med udgangspunkt i de to oplæg fra Cold Hawaii og Landsbyer i øjenhøjde vil Tankegangen, give redskaber til hvordan, hver landsby finder deres potentiale og finder nye løsninger for hvordan dette kan udnyttes. Teamet fra Tankegangen dannes efter hver ny opgave, og hjælper med at udvikle idé og koncepter, og hvordan man kan få disse udmundet i oplæg, produktion og levering af et endeligt produkt.
Tanken er, at man forinden kan påbegynde at indsende de idéer landsbyen har, og tankegangen er at de kan bruges som cases, og hjælpe byen i en efterfølgende workshop.

14:50-15:05 Kaffe/kage

15:05-15:20 Ejendomsmæglere præsenterer, hvad de gør for landdistrikterne, samt deres ideer til hvad byerne kan gøre for positiv markedsføring.

15:20-15:30 Landsby-videoerne

15:30-15:45 Bredbånd og landsbypuljen

15:45-16:00 Uddeling af priserne til Årets Ildsjæl og Årets Initiativ prisen

Tak for i dag