Øster Velling - Det kan vi

Vi har ikke altid kunnet… Før I tiden kørte vi konceptet ”sådan har det altid været, og sådan skal det blive ved med at være”. Med den holdning var det svært at ændre på det mindste, komme med nye ideer osv. VI havde en dårlig økonomi, hvilket begrænsede mulighederne utroligt, hvis vi skulle have lavet bare det mindste. Folk blev frustrerede og gik ud af bestyrelsen, fordi de ikke kunne komme igennem med deres ønsker...

Af bestyrelsen for Øster Velling Forsamlingshus

Dengang var det ikke frivilligt at sidde i bestyrelsen. Folk blev udpeget…

Forandringen starter, da vi beslutter kun at have frivillige i bestyrelsen. Ingen bliver tvangsvalgt.

I 2008 får vi sat ord på, hvad det egentlig er, vi vil med forsamlingshuset og vores by. Vores projekt ”Magneter i Øster Velling”. Projektet giver retningslinjerne for, hvad der arbejdes efter. Det giver ro, da vi alle ved, hvor vi skal hen.

RESPEKT
Et godt samarbejde i bestyrelsen er førsteprioritet. Det nytter ikke, at man ikke kan tale om tingene, danner kliker og kører folk ud på et sidespor. Der skal være plads til, at man ”brænder en sikring” - og kan komme videre derefter uden at der er dårlig stemning. Ordet RESPEKT er essentielt. Respekt for at ikke alle kan yde lige meget, og at man ikke kan vide alt om alting.

En bestyrelsen, der fungerer, udstråler udadtil en begejstring, som smitter af på alle, man kommer i kontakt med.

Samarbejde giver begejstring og ro
Med et godt samarbejde i bestyrelse skabes ro og dermed rammen for at kunne starte større projekter. Når man kører store projekter, er det vigtigt at have struktur og en detaljeret arbejdsplan. Man skal være 100% forberedt til møder med fondene, banken og andre samarbejdspartnere. Det kræver mange timers arbejde af de ansvarlige i bestyrelsen, og er man ikke villig til at give disse timer, skal man ikke kaste sig ud i det.

Vi har altid kunnet søge kommunen til renovering osv., men vi har altid skullet yde krone for krone, hvilket - når man ikke har mange penge - sætter store begrænsninger. Vores to store projekter ”Landsbyen i naturen” og ”Den Globale IT-Landsby” har vi kun turdet gå i gang med, fordi vi har haft begejstring og ro.

God sparring med koordinatorer
Og så har vi formået at få en rigtig god sparring med medarbejdere hos Randers Kommune.  Landdistriktskoordinator Line Marie Sørensen, Mette Riisager hos LAG Randers-Favrskov og flere andre. Vi tror på, at sparringen har været så givende, fordi vores sparringspartnere har fornemmet, at vi havde troen på os selv og var velforberedte på opgaverne.

Succeskriteriet er hygge
Vi kommunikerer meget med Øster Velling og omegn via Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve. Vi fortæller om alt, hvad vi laver, og vi gør alt for at få begejstringen til at brede sig.

Vi forsøger at lave så mange arrangementer som muligt. Her har vi ændret succeskriteriet fra ”hvor mange der deltager” til ”hvor meget folk hygger sig”. Det betyder blandt andet, at vi ikke aflyser pga. deltagerantal. Det drejer sig i det hele taget meget om, hvilken tankegang man har. ”Positiv” skal være dit primære ord.

… og en god bankforbindelse
Den største udfordring i lokalsamfundene/forsamlingshusene er økonomi. Oftest kører man kun med små overskud, så skal der ske noget ekstraordinært - såsom at få nyt tag eller lignende - er man nødt til at skulle søge penge i fonde.

I Øster Velling har vi været heldige at have en fantastisk bankforbindelse, som troede på vores projekt og gav os en kassekredit, som kunne lægge pengene ud, indtil projektet er færdigt og pengene kommet ind fra fonden. Men ikke alle er så heldige.

Set i bakspejlet vil den eneste ting, vi ville ændre ved vores projekt være, at vi skulle søge lokalsamfundet om økonomisk støtte fremfor at have en kassekredit. Det allerbedste ville dog være, hvis kommunen kunne gå ind og mellemfinansiere, så renteudgiften, der er betragtelig ved store lånebeløb, kan undgås.

Øster Vellings hjemmeside: www.ostervelling.dk

Øster Vellings facebookside: https://www.facebook.com/groups/133263241201/?ref=bookmarks